I KRĄG

 1. Kleciowie – Animatorzy
 2. Gonerowie
 3. Łaskawscy
 4. Makarowscy

II KRĄG

 1. Adamczykowie – Animatorzy
 2. Moroniowie
 3. Brejnakowie
 4. Szewczykowie

III KRĄG

 1. Sienkowscy – Animatorzy
 2. Kowalczykowie
 3. Szwedowie
 4. Ulfikowie
 5. Kupczykowie

IV KRĄG

 1. Zubkiewiczowie – Animatorzy
 2. Malinowscy
 3. Maciągowie
 4. Fornalikowie

V KRĄG

 1. Mazurowie – Animatorzy
 2. Nitkiewiczowie
 3. Pełkowie
 4. Serwowie

VI KRĄG

 1. Kaniowie – Animatorzy
 2. Żakowie
 3. Furmankowie
 4. Kapustowie

VII KRĄG

 1. Grzesikowie – Animatorzy
 2. Peteccy
 3. Jarugowie
 4. Doboszowie