Niedziela Męki Pańskiej ad 2021

nie tak miały wyglądać te święta… uczniowie idący do Emaus też sądzili, że wszystko będzie inaczej: Szli do Jerozolimy na wielkie Święto Paschy: Święto radości i wolności, na wielkie zgromadzenie i Święto ich najgłębszej tożsamości osobistej i wspólnej – narodowej. A doznali strachu, klęski, rozproszenia i rozpaczy.